ผู้คนสมัยนี้พบว่าปัญหาของการใช้ชีวิต และเรื่องของค่าใช้จ่าย แต่ถึงอย่างไรสุดท้ายเราก็ยังอยากจะมีสุขภาพที่ดีและอยากจะมีรูปร่างที่ผอมเพรียว ดีในสายตาคนละรอบข้าง บางคนถึงขนาดเสียเงินจ้างเทรนเนอร์เพื่อมาช่วยในการลดน้ำหนัก หรือบางคนก็เลือกที่จะใช้วิธีการควบคุม ในด้านอาหารการกินและการออกกำลังกายอย่างหนัก